Radiotelefonie begrijpen

Radiotelefonie begrijpen

Met een scanner kunt u gesprekken tussen luchtverkeersleiders (ook wel Air Traffic Control, ATC) en vliegtuigen volgen. De luchtverkeersleiding is onderverdeeld in deelgebieden met eigen frequenties:

Positie Beschrijving
Delivery (DEL) Vliegtuigen nemen als eerste contact op met de Delivery verkeersleider. Deze verkeersleider geeft piloten een transponder code en een SID (standard departure route). Deze verkeersleider komt alleen voor op grote vliegvelden. Op regionale luchthavens is deze positie gecombineerd met de grond- of torenverkeersleider.
Start-up control (SUC) De start-up controller geeft piloten toestemming om de motoren te starten op basis van de toegewezen slottijd. Deze positie is op de meeste vliegvelden gecombineerd met Delivery. Op grote vliegvelden is deze positie meestal alleen geopend tijdens piekmomenten.
Ground (GND) Taxi en pushback klaringen. Eventueel is er een aparte apron verkeersleider.
Tower (TWR) Geeft een klaring om te vertrekken, te landen of om een actieve baan te kruisen.
Approach/Departure/Arrival (APP) Separatie van vliegtuigen in het gebied rondom de luchthaven.
Area Control Centre (ACC) Separatie van en-route vliegtuigen binnen het gebied. De en-route verkeersleiding voor vliegtuigen op hoogte bestaat in Nederland uit: Amsterdam Radar, Dutch MIL en Maastricht/Eurocontrol (boven Flight Level FL245). Kleinere vliegtuigen kunnen en-route informatie aanvragen over de positie van andere vliegtuigen op frequenties zoals Amsterdam Info en Dutch MIL info.
Aerodrome Information Deze positie bestaat alleen op kleine vliegvelden zoals Texel en Teuge. Vliegtuigen kunnen zich op deze frequentie melden en ontvangen actuele informatie over het baangebruik en het weer. Vliegtuigen houden onderling separatie door het melden van de positie in het circuit (downwind, base, final).
trafficpattern

Vrijwel alle gesprekken verlopen volgens een vast protocol protocol om onduidelijkheid te voorkomen. Zo is het NAVO alfabet opgesteld dat overal ter wereld in de luchtvaart gebruikt. Een gate aan de D-pier wordt bijvoorbeeld uitgesproken als Delta. Het volledige alfabet is als volgt: Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliet, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Quebec, Romeo, Sierra, Tango, Uniform, Victor, Whiskey, X-ray, Yankee en Zulu.

Hieronder staat een voorbeeldgesprek tussen een Air Traffic Controller en een piloot. Het voorbeeldgesprek zal niet geheel realistisch zijn maar helpt u globaal de radiotelefonie te begrijpen.

Identificatie van een toestel

Het callsign komt niet altijd overeen met de naam van de maatschappij, British Airways identificeert zich bijvoorbeeld als Speedbird op de frequentie. De term heavy wordt aan het vluchtnummer toegevoegd  wanneer het toestel 136.000 kg of meer weegt. 

Radiotelefonie voor vertrekkende vluchten

Als de piloot aan de gate staat vraagt hij naar een klaring naar de bestemming. Voor het aanvragen van deze klaring luistert hij eerst de ATIS af. Een ATIS is een weerbericht met een steeds veranderende kernletter. In dit geval is N actief, hij gebruikt dus November uit het pilotenalfabet.

Vliegtuig: Schiphol Delivery, Vluchtnummer at gate A00 with information November, request the clearence to plaats bestemming.

De piloot wordt nu geklaard. In dit voorbeeld is LOPIK 1S de zogenaamde SID. Een SID is een Standard Departure Route die piloten vliegen nadat ze zijn opgestegen. De SID is afhankelijk van het eerste punt in het vluchtplan. De squawk is de code die moet worden ingevoerd in de transponder van het vliegtuig.

Delivery (ATC): Vluchtnummer, November is correct, the clearence is to Bestemming, LOPIK 1Sierra departure, Runway 24, Squawk 4522.

De piloot dient de klaring van de ATC altijd te bevestigen door de klaring te herhalen (readback), bijvoorbeeld:

Vliegtuig: Cleared to Bestemming, LOPIK 1Sierra departure, Runway 24, Squawk 4522, vluchtnummer.

De ATC zal dan zeggen:

Delivery (ATC): Vluchtnummer, readback is correct, report fully ready.

Soms bevestigen piloten nog eens met:

Vliegtuig: Wilco, vluchtnummer.

Vliegtuig: Vluchtnummer fully ready at A00.

In de meeste gevallen kunnen vliegtuigen vervolgens contact opnemen met start-up control/planner. 

Delivery (ATC): Vluchtnummer, for the start-up contact planner/Start-up Clearance on 000.000.

De piloot gaat nu een klaring voor start-up vragen. Wanneer zij deze hebben ontvangen, nemen ze contact op met Ground voor een pushback (indien geparkeerd aan een gate). 

Vliegtuig: Schiphol Ground, vluchtnummer at A00 for the pushback.

Ground (ATC): Vluchtnummer, Pushback approved.

Vliegtuig: Pushback approved, vluchtnummer.

Nadat de pushback is voltooid zullen ze weer contact opnemen:

Vliegtuig: Vluchtnummer, ready for taxi 

Ze krijgen nu instructies over hoe ze moeten taxiën. In dit geval via de taxibanen A en B naar het wachtpunt S7 bij baan 24:

Ground (ATC): Vluchtnummer, taxi to holding point Sierra 7 runway 24 via Alpha and Bravo.

Vliegtuig: Taxiing to Sierra 7 runway 24 via Alpha and Bravo, vluchtnummer.

Als ze bij het wachtpunt aankomen zullen ze worden overgezet naar de toren:

Ground (ATC): Vluchtnummer, Contact Tower 000.000.

Vliegtuig: Contacting Tower 000.000.

Vliegtuig: Schiphol Tower, vluchtnummer fully ready for departure at Sierra7 runway 24. 

Tower (ATC): Vluchtnummer, runway 24, cleared for takeoff, the wind 240 at 12 knots.

Hij geeft informatie over de wind (uit 240 graden 12 knopen) en ze mogen vertrekken. Het is ook mogelijk dat het vliegtuig even moet wachten (Vluchtnummer, line-up runway 24) of zelf moeten oplijnen als het voorgaande toestel is vertrokken (Vluchtnummer, line-up in sequence runway 24 after the departing aircraft).

Vliegtuig: Cleared for takeoff runway 24, vluchtnummer.

Na het opstijgen zullen ze overschakelen naar Departure:

Vliegtuig: Departure, vluchtnummer with you passing 2000ft on a LOPIK 1S departure.

Ze mogen bijvoorbeeld klimmen naar flight level 90 (FL90, 9000ft bij standaard luchtdruk):

Departure (ATC): Vluchtnummer, climb to FL 90.

Vliegtuig: Climbing to FL 90, vluchtnummer.

Ze mogen nu contact leggen met Amsterdam Radar, deze regelt de verkeersleiding in Nederland:

Departure (ATC): Vluchtnummer, contact Amsterdam Radar on frequency 000.000. 

Vliegtuig: Contacting Amsterdam on 000.000.

Vliegtuig: Amsterdam, vluchtnummer with you climbing to FL 90.

Ze zijn nu geïdentificeerd, en mogen direct naar hun eerste vluchtpunt vliegen, in dit geval THN:

Area Control Centre (ATC):Vluchtnummer, identified, climb FL150, proceed direct to THN.

Na Amsterdam Radar zal de piloot worden overgezet naar Maastricht (Eurocontrol) voor en-route verkeersleiding.

Radiotelefonie voor aankomende vluchten

De piloot vliegt Nederland bij het punt NORKU, dit is een beginpunt van een STAR (Standard Arrival Route):

Vliegtuig: Amsterdam, vluchtnummer with you FL150 inbound NORKU.

Area Control Centre (ATC):Vluchtnummer, identified, continue NORKU2Alpha arrival, descent FL70, cross ARTIP FL100 or below.

Vliegtuig:Vluchtnummer, NORKU2Alpha arrival descending FL70 and crossing ARTIP FL100 or below.

De piloot heeft de opdracht gekregen zijn STAR te vliegen en zal dalen tot FL70 (7000ft op standaard luchtdruk). Op het einde van zijn STAR (punt ARTIP) moet hij zich op of onder FL100 begeven.

Area Control Centre (ATC): Vluchtnummer, after ARTIP proceed direct Papa Alpha Mike (Pampus, navigatiebaken in de buurt van Schiphol) and contact Schiphol Arrival/Approach on 000.000. 

Vliegtuig: After ARTIP proceed direct Papa Alpha Mike and contacting Schiphol Arrival/Approach on 000.000. 

Vliegtuig: Schiphol Approach, vluchtnummer with you. 

Approach (ATC): Vluchtnummer, information Alpha is current, radar vectors ILS runway 27, descent 3000 feet, QNH 0000(luchtdruk). 

Vliegtuig: Descending 3000 feet on the QNH 0000. radar vectors ILS runway 27, Alpha on board.

Elk vliegveld heeft een zogenaamde ATIS (een weerbericht). De hele dag veranderd dit weerbericht, elk nieuw weerbericht krijgt een nieuwe kernletter. In de bovenstaande zinnen wordt vermeld dat informatie A (Alpha) nu van toepassing is.

Approach (ATC): Vluchtnummer, descent 2000ft, reduce speed 180 knots.

Vliegtuig: Descend 2000ft and reduce speed 180 knots, vluchtnummer.

Approach (ATC): Vluchtnummer, on this heading cleared ILS approach runway 27.

Het vliegtuig zit op de koers van het Instrument Landing System en mag deze activeren. Wanneer het vliegtuig op de ILS zit wordt deze overgedragen naar de toren.

Vliegtuig: On this heading cleared ILS approach runway 27, vluchtnummer.

Het vliegt ontvangt het ILS-signaal voor de landing:

Vliegtuig: Vluchtnummer, established runway 27.

Approach (ATC): Vluchtnummer, 7 miles to go, you are number 1, contact tower on 000.000.

Vliegtuig: Contacting tower on 000.000.

Vliegtuig: Tower, vluchtnummer, with you established runway 27.

Tower (ATC): Vluchtnummer, winds 240 at 12 knots, runway 27, cleared to land.

Vliegtuig: Cleared to land, vluchtnummer.

Nadat het toestel is geland zal hij de baan verlaten (dit geval op punt N4) en Ground oproepen:

Vliegtuig: Ground, vluchtnummer, vacated runway 27 at November 4.

Ground (ATC): Vluchtnummer, taxi to Echo 19 via Alpha. 

Vliegtuig: Taxiing to Echo 19 via Alpha, vluchtnummer.

Het toestel staat nu aan de gate.

Scroll naar boven